Treet veltet over skolebussen i 1979, stormen David. Heldigvis var bussen tom

Treet veltet over skolebussen i 1979, stormen David. Heldigvis var bussen tom

Kontakt

S/Y Wilhelm

004741207330
004797031503
Satelitt:
AIS tracking nummer: